Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D04, D40, D65 15 2019