Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7220106 Ngôn ngữ Khmer C00, D01, D14 14 2019
7220106 Ngôn ngữ Khmer D01, D14 14 2018
7220106 Ngôn ngữ Khmer C00 14 2018
7220106 Ngôn ngữ Khmer D01, D14 14 2018
7220106 Ngôn ngữ Khmer C00 14 2018
7220106 Ngôn ngữ Khmer D01, D14 --- 2017
7220106 Ngôn ngữ Khmer C00 22.25 2017
7220106 Ngôn ngữ Khmer D01, D14 --- 2017
7220106 Ngôn ngữ Khmer C00 22.25 2017