Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D09, D14 15 2019
7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D09 14 2018
7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D09 14 2018
7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D09 19.45 2017
7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D09 19.45 2017