Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00, A01, C01, D07 15 2019
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00,A01, C01, D07 14 2018
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00,A01, C01, D07 14 2018
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00,A01, C01, D07 --- 2017
7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00,A01, C01, D07 --- 2017