Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7380101 Luật A00, A01, C00 15 2019
7380101 Luật A00, A01, C01, D01 14 2018
7380101 Luật A00, A01, C01, D01 14 2018
7380101 Luật A00, A01, C01, D01 20 2017
7380101 Luật A00, A01, C01, D01 20 2017