Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00, B00 19 2019
7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00, B00 16.75 2018
7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00, B00 16.75 2018
7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00, B00 --- 2017
7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00, B00 --- 2017