Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01, C01 14 2019
7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông C01 14 2018
7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01 14 2018
7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông C01 14 2018
7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01 14 2018
7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông C01 --- 2017
7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01 21.5 2017
7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông C01 --- 2017
7580205 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông A00, A01 21.5 2017