Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00, B00 18 2019
7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00, B00 15 2018
7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00, B00 15 2018
7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00, B00 --- 2017
7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00, B00 --- 2017