Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực A00, A01, C01, D01 15 2019