Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7440122 Khoa học vật liệu A00, A01, A02, B00 14 2019
7440122 Khoa học vật liệu A00, A01, A02, B00 14 2018
7440122 Khoa học vật liệu A00, A01, A02, B00 14 2018
7440122 Khoa học vật liệu A00, A01, A02, B00 --- 2017
7440122 Khoa học vật liệu A00, A01, A02, B00 --- 2017