Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7340301 Kế toán A00, A01, C01, D01 15 2019
7340301 Kế toán A00, A01, C01, D01 14 2018
7340301 Kế toán A00, A01, C01, D01 14 2018
7340301 Kế toán A00, A01, C01, D01 19.75 2017
7340301 Kế toán A00, A01, C01, D01 19.75 2017