Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, C01, D01 14 2019
7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, C01, D01 14 2018
7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, C01, D01 14 2018
7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, C01, D01 --- 2017
7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, C01, D01 --- 2017