Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7140202 Giáo dục Tiểu học A00, A01, D84, D90 18 2019
7140202 Giáo dục Tiểu học A00, A01, D84, D90 17 2018
7140202 Giáo dục Tiểu học A00, A01, D84, D90 17 2018
7140202 Giáo dục Tiểu học A00, A01, D84, D90 --- 2017
7140202 Giáo dục Tiểu học A00, A01, D84, D90 --- 2017