Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7140201 Giáo dục Mầm non M00, M01, M02 18 2019
7140201 Giáo dục Mầm non M00, M01, M02 20 2018
7140201 Giáo dục Mầm non M00, M01, M02 20 2018
7140201 Giáo dục Mầm non M00, M01, M02 --- 2017
7140201 Giáo dục Mầm non M00, M01, M02 --- 2017