Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7720201 Dược học A00, B00 20 2019
7720201 Dược học A00, B00 17 2018
7720201 Dược học A00, B00 17 2018
7720201 Dược học A00, B00 --- 2017
7720201 Dược học A00, B00 --- 2017