Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7720301 Điều dưỡng B00, D08 18 2019
7720301 Điều dưỡng B00, D08 16 2018
7720301 Điều dưỡng B00, D08 16 2018
7720301 Điều dưỡng B00, D08 25.25 2017
7720301 Điều dưỡng B00, D08 25.25 2017