Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7760101 Công tác xã hội C00, C04, D66, D78 14 2019
7760101 Công tác xã hội D66, D78 14 2018
7760101 Công tác xã hội C00, C04 14 2018
7760101 Công tác xã hội D66, D78 14 2018
7760101 Công tác xã hội C00, C04 14 2018
7760101 Công tác xã hội D66, D78 --- 2017
7760101 Công tác xã hội C00, C04 20.5 2017
7760101 Công tác xã hội D66, D78 --- 2017
7760101 Công tác xã hội C00, C04 20.5 2017