Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7540101 Công nghệ thực phẩm A00, B00, D07, D90 14 2019
7540101 Công nghệ thực phẩm D90 14 2018
7540101 Công nghệ thực phẩm A00, B00, D07 14 2018
7540101 Công nghệ thực phẩm D90 14 2018
7540101 Công nghệ thực phẩm A00, B00, D07 14 2018
7540101 Công nghệ thực phẩm D90 --- 2017
7540101 Công nghệ thực phẩm A00, B00, D07 20.5 2017
7540101 Công nghệ thực phẩm D90 --- 2017
7540101 Công nghệ thực phẩm A00, B00, D07 20.5 2017