Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, D08, D90 14 2019
7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, D08, D90 14 2018
7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, D08, D90 14 2018
7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, D08, D90 --- 2017
7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, D08, D90 --- 2017