Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, C01, D01 15 2019