Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, C01 14 2019
7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A01, C01 14 2018
7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A01, C01 14 2018
7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00 14 2018
7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00 14 2018
7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00 22.5 2017
7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A01, C01 --- 2017
7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00 22.5 2017
7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A01, C01 --- 2017