Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, C01 15 2019
7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, C01 14 2018
7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, C01 14 2018
7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, C01 19 2017
7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, C01 19 2017