Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00, A01, C01, D01 15 2019
7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00, A01, C01 14 2018
7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00, A01, C01 14 2018
7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00, A01, C01 20.75 2017
7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00, A01, C01 20.75 2017