Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7310201 Chính trị học C00, D01 14 2019
7310201 Chính trị học D01 14 2018
7310201 Chính trị học C00 14 2018
7310201 Chính trị học D01 14 2018
7310201 Chính trị học C00 14 2018
7310201 Chính trị học D01 --- 2017
7310201 Chính trị học C00 22 2017
7310201 Chính trị học D01 --- 2017
7310201 Chính trị học C00 22 2017