Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7620105 Chăn nuôi A00, B00, D08, D90 14 2019
7620105 Chăn nuôi A00, B00, D08, D90 14 2018
7620105 Chăn nuôi A00, B00, D08, D90 14 2018
7620105 Chăn nuôi A00, B00, D08, D90 --- 2017
7620105 Chăn nuôi A00, B00, D08, D90 --- 2017