Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
5140201 CĐ Giáo dục mầm non M00, M01, M02 16 2019
5140201 CĐ Giáo dục mầm non M00, M01, M02 15 2018
5140201 CĐ Giáo dục mầm non M00, M01, M02 15 2018
5140201 CĐ Giáo dục mầm non M00, M01, M02 --- 2017
5140201 CĐ Giáo dục mầm non M00, M01, M02 --- 2017