Danh sách khóa học tại Đại Học Trà Vinh
Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú Năm
7210210 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống N00 15 2019
7210210 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống N00 15 2018
7210210 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống N00 15 2018
7210210 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống N00 --- 2017
7210210 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống N00 --- 2017