Các khóa học Quản trị khách sạn tại trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa
  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: A16, C00, C15, D01
  • Điểm chuẩn: 13
  • Ghi chú: 18 (học bạ)

Liên hệ tư vấn