Các khóa học Thanh nhạc tại trường Đại Học Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch Thanh Hóa
  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: N00
  • Điểm chuẩn: 19.5
  • Ghi chú: 19.5 (học bạ)

Liên hệ tư vấn