Các khóa học Đạo diễn sân khấu tại trường Đại Học Sân Khấu, Điện Ảnh TPHCM
 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Điểm chuẩn: 26
 • Ghi chú: NK >= 7

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Điểm chuẩn: 27
 • Ghi chú: NK >= 8

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Điểm chuẩn: 23
 • Ghi chú: NK >= 5.5

Liên hệ tư vấn

 • Cấp Đại học
 • Năm: 2019
 • Điểm chuẩn: 25
 • Ghi chú: NK >= 6.5

Liên hệ tư vấn