Các khóa học Dược học tại trường Đại Học Dược Hà Nội
  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: A00
  • Điểm chuẩn: 24.5
  • Ghi chú: Hóa: 8.5, Toán: 8, TTNV = NV1

Liên hệ tư vấn