Các khóa học Dược học tại trường Khoa Y Dược – Đại Học Đà Nẵng
  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: A00
  • Điểm chuẩn: 22.55
  • Ghi chú: TO >= 7.8; HO >= 6.5; LI >=8.25; TTNV <=2

Liên hệ tư vấn

  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: B00
  • Điểm chuẩn: 22.75
  • Ghi chú: TO >= 8; SI >=7.25; HO >=7.25; TTNV <=3

Liên hệ tư vấn