Các khóa học Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống tại trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM
  • Cấp Đại học
  • Năm: 2019
  • Tổ hợp môn: A00, A01, D01, D10
  • Điểm chuẩn: 20
  • Ghi chú: 62 (học bạ)

Liên hệ tư vấn